UVODNA REČ - ČEMU SVE OVO

Na ovom CD-u pronaći ćete jednu malu svaštaru-tekstove pisaca iz komšiluka, fotografije i opis ranijih akcija u sklopu projekata Grupe 484, opis-primere do sada urađenih akcija u aktuelnom projektu i preporuke o akcijama… Ovo je podsetnik-”švedski sto” sa koga možete uzeti ono što vam je potrebno, što vas zanima, što možete da upotrebite… Ako sa učenicima želite da uradite zanimljiv i neobičan čas, napravite događaj u školi, uličnu akciju...

Želeli smo, takođe, da vas bliže upoznamo sa radom Grupe 484 u programima za mlade koji se tiču interkulturalnosti.

Ono što ovde pronađete nije "u kamen zapisano" znanje, već predlog mogućih ideja i sadržaja - neka vas podstakne, informiše i inspiriše, a najlepše bi bilo da ovaj CD bude stalno otvoren za vaše i naše nove dopune!

SADRŽAJ CD-a

Trudili smo se da budemo sažeti, i koliko toliko sistematični, pa smo sadržaje smestili u dve glavne celine:

  • 2009 / 2010 -Prva se odnosi na programe iz 2009. i 2010.-Ne prolazi ulicom bez traga. U tekstualnom delu opisano je šta je rađeno tokom ove dve godine, a u folderima po gradovima možete pogledati mini galerije akcija po gradovima posebno, kao i plakati na kojima su prikazane aktivnosti u projektu 2009. po gradovima. Ovi plakati činili su malu putujuću izložbu u finalnoj fazi projekta.Takođe tu možete pogledati i filmić napravljen u Vranju, povodom gostovanja hora Proba, kako biste videli jednu od ad-hoc aktivnosti i "uživo".
  • 2011 - Druga se odnosi na projekat Komšijska književnost 2011. i on sadrži tekstove nekih autora iz regiona-od svakog autora - po neki esej, odlomak, pesmu, biografiju i ponegde, delove intervjua koji su nam se učinili zanimljivima. Mnogi tekstovi dostupni su na internetu, a neke od njih bili smo slobodni da “skinemo” sa različitih sajtova, npr. sa sajta Peščanika. Tu su i tekstovi českih, mađarskih i bugarskih savremenih autora koje smo dobili zahvaljujući doc. Marku Čudiću, doc. Jaromilu Lindi (Filološki fakultet u Beogradu) i Elizabeti Georgiev (Biblioteka u Dimitrovgradu) . Svrha ovih tekstova nije pretenciozna- oni su tu da zaintrigiraju, podstaknu na dalje istraživanje i čitanje. I ove autore otkrivaćemo zajedno dalje. Svi ovi tekstovi postavljeni su onako kako smo ih dobili, s obzirom na to da nisu namenjeni širokoj upotrebi. Ova zbirčica – voleli bismo- treba da bude podsticaj za dalje čitanje i traganje za novim autorima i inspiracija. Uz pojedine tekstove stavljeni su neki zanimljivi citati iz intervjua ili stavke iz biografije, kako biste se bliže upoznali za “likom i delom” pojedinih autora. Primetićete da se neki autori, zastupljeni u Maloj kutiji 1. i 2., pojavljuju i među Tekstovima autora iz regiona. Par njih zastupljeno je jer dobro generacijski korespondiraju sa mladim čitaocima.

Tu je i mala galerija do sada urađenih akcija u projektu Komšijska književnost, takođe klasifikovana po gradovima radi lakšeg snalaženja.

U tekstualnom delu opisano je šta sve čini ovaj projekat i koje su njegove aktivnosti (seminari, akcije, filmske projekcije, edicija Mala kutija, Čitalacki klubovi i tako dalje). Nadamo se da uz opise akcija i fotografije možete steći utisak o tome šta se u gradovima dešavalo.

Poseban odeljak posvećen je časopisu za književnost u školama TekstUra. Takođe sažeto, opisano je šta je zamisao autora TekstUre, možete pročitati oba časopisa u celini, a izdvojena su dva teksta, koja, čini nam se, dobro korespondiraju sa nekim temama kojima smo se u ovom projektu bavili- to je tekst o čitankama iz učeničkog ugla, kao i tekst o temama i vrednostima zastupljenim u školskoj lektiri.


EU obaveštenje: Stvaranje ovoga priručnika pomogla je Evropska Unija. Sadržaj priručnika je isključiva odgovornost Grupe 484 i ne predstavlja stavove Evropske unije.